Mezőföld

A Sió és a Duna között elterülő terület földrajzilag az Alföld része, Közigazgatásilag Fejér és Tolna megye területnén terül el. Tengerszint feletti magassága 100-180 méter.

A Mezőföld területén homokos és lösszel borított területek váltakozása jellemző. Éghajlata kontinentális, nyáron jellemző a szárazság, a veszteséges vízháztartás. Változatos élőhelytípusokat találhatunk egymás mellett, például a száraz füves puszták, homokpuszták, futóhomokos területek, illetve a nedvesebb klímájú láp- és mocsárrétek, láperdők

A természetes növénytársulások, füves puszták napjainkban már kevés helyen találhatók meg. Növényvilágának jellemző faja az , orchidea, melyek a láp- és mocsárrétek területén fordul elő leginkább. A nedves réteken és a láperdőkben gazdag rovarvilág, valamint kétéltű-, hüllő- és madárfauna található. A tájegység északkeleti részén, a Közép-Európában nagyon kevés helyen fennmaradt löszpusztákra áthatunk példát.